INSCRIPCIÓ

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Documentació obligatòria

Documentació que cal enviar abans de començar l'OR Experience. Es pot enviar directament adjuntant els documents a través del formulari o bé podeu contacar via correu electrònic a info@oriolriera-experience.com o via Whatsapp al 620 93 56 24.

  • Fotocòpia del Dni del pare i mare, o tutor legal.
  • Fotocòpia del Dni del participant
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
INSCRIPCIONS TANCADES