INSCRIPCIÓ

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Formulari tancat

Documentació obligatòria

Documentació que cal enviar abans de començar l'OR Experience,  directament adjuntant els documents en el Formulari o a través del correu electrònic a la direcció info@oriolriera-experience.com:

  • Fotocòpia del Dni del pare i mare, o tutor legal.
  • Fotocòpia del Dni del participant
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Autorització firmada