En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que totes les dades incorporades, i tota la informació que s'hi ajunta, s’incorporaràn a un fitxer propietat de l’Associació Esportiva Oriol Riera (d’ara a endavant l’Entitat), amb CIF G66858176, exclusivament amb la finalitat de gestionar la participació a l’esdeveniment, així com per mantenir-lo informat de totes les activitats.

Així mateix s’atorga el seu consentiment explícit per enviar-li publicitat, inclòs per mitjans telemàtics, dels esdeveniments, novetats i altres activitats relacionades amb tots els esdeveniments de l’Entitat.

Pot exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició a l’Entitat, Carrer Perot Rocaguinarda 10, 08500 Vic (Barcelona), o per correu electrònic a la direcció info@oriolriera-experience.com.