Informació bàsica sobre protecció de dades

    L'Assossiació Esportiva Oriol Riera és l'entitat responsable del tractament de les dades.

    Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació dels serveis esportius, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de l'Assossiació.

    Qualsevol persona pot exercir en qualsevol moment el dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-s'hi.

    Consulteu informació addicional sobre protecció de dades.