No tens suficients recursos econòmics però desitges assistir a l'ORExperience 2021?

La Beca Oriol Riera és la solució

S'adjudicaran AJUDES ECONÒMIQUES per a la participació a l'ORE 2021 a aquelles famílies amb vulnerabilitat econòmica real.

L'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), serà el que ens indiqui la capacitat econòmica de les famílies, que estableix la Generalitat de Catalunya, a la Llei 13/2006, del 27 de juliol, que s'actualitza i s'adapta anualment.

Gràcies a la col·laboració de la Fundació Puig-Porret, és tindrà accés a les ajudes, fins a exhaurir-les, en funció de la renda personal anual familiar. Els trams d'ajuda seran els següents:

 • De 0 a 7.967,73€: 90%
 • De 7.967,74 a 10.999,99€: 60%
 • De 11.000,00 a 13.499,99€: 30%
 • De 13.500,00 a 14.999,99€: Llista d'espera (opció 20%)

És molt important llegir antentament la NORMATIVA, ja que conté tota la informació i el procediment a seguir, a part de les diferents situacions familiars existents en la societat actual.

Sol·licitud de Beca Esportiva

  1. Dades del jugador  2. Dades dels pares

  3. Equipació  Consulteu la taula de talles


  Talla de la samarreta i de pantaló

  S (junior)M (junior)L(junior)XL(junior)XXL(junior)S (adult)M (adult)

  Talla de les mitjetes

  S (30-34)M (35-39)L (40-46)

  Talla dels guants (només en cas de ser porter/a)

  No és necessariTalla 3Talla 4Talla 5Talla 6Talla 7Talla 8Talla 9Talla 10

  4. Dades mèdiques
  Prens algun medicament?
  No  Ets al·lèrgic a algun medicament?
  No  Ets al·lèrgic a algun aliment?
  No

  5. Dades de la unitat familiar (inclòs el participant)

  Unitat Familiar 1 (UF1)  Unitat Familiar 2 (UF2)  Unitat Familiar 3 (UF3)  Unitat Familiar 4 (UF4)  Unitat Familiar 5 (UF5)  Unitat Familiar 6 (UF6)  6. Situació laboral familiar


  Pare

  Mare

  UF3

  UF4

  UF5

  UF6

  7. Documents que cal entregar juntament amb la sol·licitud


  En cas que sigui necessari, cal adjuntar els documents que llistem a continuació.

  • Fotocopia del llibre de família, que acrediti oficialment la situacio familiar
  • Fotocopia DNI del pare, mare i participant
  • Certificat de discapacitat
  • Certificat d'empadronament de la unitat familiar
  • Declaració de Renta 2019 o 2020 (completa) de tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos
  • Certificat de prestació d'atur de l'OTG
  • Pacte econòmic en cas de separació o divorci
  • Fotocopia del títol de família monoparental
  • Autorització

  La documentació que cal aportar en situacions especials, està reflectida a la Normativa.

  Si necessiteu adjuntar més documentació, la podeu enviar per correu electrònic a beques@oriolriera-experience.com

   
  Declaro que totes les dades facilitades en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda econòmica, així com tots els documents facilitats que s'aporten, son certs.
  Informació bàsica sobre protecció de dades

  L'Assossiació Esportiva Oriol Riera és l'entitat responsable del tractament de les dades.

  Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació dels serveis esportius, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de l'Assossiació.

  Qualsevol persona pot exercir en qualsevol moment el dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-s'hi.

  Consulteu informació addicional sobre protecció de dades.