No tens suficients recursos econòmics però desitges assistir a l'ORExperience 2021?

La Beca Oriol Riera és la solució

S'adjudicaran AJUDES ECONÒMIQUES per a la participació a l'ORE 2022 a aquelles famílies amb vulnerabilitat econòmica real.

L'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), serà el que ens indiqui la capacitat econòmica de les famílies, que estableix la Generalitat de Catalunya, a la Llei 13/2006, del 27 de juliol, que s'actualitza i s'adapta anualment.

Gràcies a la col·laboració de la Fundació Puig-Porret, és tindrà accés a les ajudes, fins a exhaurir-les, en funció de la renda personal anual familiar. Els trams d'ajuda seran els següents:

  • De 0 a 7.967,73€: 90%
  • De 7.967,74 a 10.999,99€: 60%
  • De 11.000,00 a 13.499,99€: 30%
  • De 13.500,00 a 14.999,99€: Llista d'espera (opció 20%)

És molt important llegir antentament la NORMATIVA, ja que conté tota la informació i el procediment a seguir, a part de les diferents situacions familiars existents en la societat actual.

SOL·LICITUD TANCADA