FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

El procés d’inscripció s’obrirà el 5 de febrer, on podreu omplir el Formulari  i adjuntar tots els documents necessàris. 

*En cas de voler sol·licitar la Beca Esportiva, heu d’omplir la Sol·licitud que trobareu a l’apartat BECA, on apareix en la Normativa, tota la informació sobre les dates i procediments a seguir.

Documentació obligatòria

Documentació que cal enviar abans de començar Oriol Riera Experience a través del correu electrònic a la direcció info@oriolriera-experience.com :

  • Fotocòpia del Dni del pare i mare, o tutor legal.
  • Fotocòpia del Dni del participant
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Autorització