FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

El procés d’inscripció estarà obert des del 5 de febrer, on podreu omplir el Formulari  i adjuntar tots els documents necessàris, fins a exhaurir les places. Us recordem que aquest esdeveniment té unes PLACES LIMITADES.

*En cas de voler sol·licitar la Beca Esportiva, heu d’omplir la Sol·licitud que trobareu a l’apartat BECA, on apareix en la Normativa, tota la informació sobre les dates i procediments a seguir.

Documentació obligatòria

Documentació que cal enviar abans de començar l’OR Experience,  directament adjuntant els documents en el Formulari o a través del correu electrònic a la direcció info@oriolriera-experience.com: 

  • Fotocòpia del Dni del pare i mare, o tutor legal.
  • Fotocòpia del Dni del participant
  • Fotocòpia de la targeta sanitària
  • Autorització firmada

Dades del jugador/a

2. Dades dels pares

Equipació

Consulteu la taula de talles

Talla de la samarreta i de pantaló
S (nen)M (nen)L(nen)XL(nen)S (adult)M (adult)L (adult)

Talla de les mitjetes
S (34-38)M (38-42)L (42-46)

Talla dels guants (només en cas de ser porter/a)
No és necessariTalla 3Talla 4Talla 5Talla 6Talla 7Talla 8Talla 9Talla 10

Dades mèdiques


Prens algun medicament?
No


Ets al·lèrgic a algun medicament?
No


Ets al·lèrgic a algun aliment?
No


7. Documents que cal entregar juntament amb la inscripció

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les dades incorporades al Formulari d’Inscripció i al Full de sol·licitud de Beca, i tota la informació que s’hi adjunta, s’incorporaràn a un fitxer propietat de l’Associació Esportiva Oriol Riera (d’ara a endavant l’Entitat), amb CIF G66858176, exclusivament amb la finalitat de gestionar la participació a l’esdeveniment, així com per mantenir-lo informat de totes les activitats.

Per tant, s’autoritza expressament a l’Entitat, a recollir i tractar les dades personals del menor, inclosa la imatge i les dades relatives a la salut, per a les referides finalitats.

Així mateix s’atorga el seu consentiment explícit per enviar-li publicitat, inclòs per mitjans telemàtics, dels esdeveniments, novetats i altres activitats relacionades amb tots els esdeveniments de l’Entitat.

Pot exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició a l’Entitat, Carrer Perot Rocaguinarda 10, 08500 Vic (Barcelona), o per correu electrònic a la direcció info@oriolriera-experience.com.

Declaro que totes les dades facilitades en aquest formulari d'inscripció, així com tots els documents facilitats que s'aporten, son certs.