No tens suficients recursos econòmics però desitges assistir a l'ORExperience 2018?

La Beca Oriol Riera és la solució

S’adjudicaran ajudes per a la participació a l’ORE 2018 a aquells jugadors/es vulnedables econòmicament.

L’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), serà el que ens indiqui la capacitat econòmica de les famílies, que estableix la Generalitat de Catalunya, a la Llei 13/2006, del 27 de juliol, que s’actualitza i s’adapta anualment.

És molt important llegir antentament la NORMATIVA, ja que hi han canvis molt importants respecte a l’any passat, per tal de poder arribar a més famílies. 

Sol·licitud de Beca Esportiva:            OBERTA

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE BECA

 

1. Dades del jugador

2. Dades dels pares

3. Equipació

Consulteu la taula de talles

Talla de la samarreta i de pantaló

S (nen)M (nen)L(nen)XL(nen)S (adult)M (adult)L (adult)

Talla de les mitjetes

S (34-38)M (38-42)L (42-46)

Talla dels guants (només en cas de ser porter/a)

No és necessariTalla 3Talla 4Talla 5Talla 6Talla 7Talla 8Talla 9Talla 10

4. Dades mèdiques


Prens algun medicament?
No


Ets al·lèrgic a algun medicament?
No


Ets al·lèrgic a algun aliment?
No

5. Dades de la unitat familiar (inclòs el participant)

Unitat Familiar 1 (UF1)

Unitat Familiar 2 (UF2)

Unitat Familiar 3 (UF3)

Unitat Familiar 4 (UF4)

Unitat Familiar 5 (UF5)

Unitat Familiar 6 (UF6)

6. Situació laboral familiar

Pare

Mare

UF3

UF4

UF5

UF6

7. Documents que cal entregar juntament amb la sol·licitud

En cas que sigui necessari, cal adjuntar els documents que llistem a continuació.

  • Fotocopia del llibre de família, que acrediti oficialment la situacio familiar
  • Fotocopia DNI del pare, mare i participant
  • Certificat de discapacitat
  • Certificat d'empadronament de la unitat familiar
  • Declaració de la Renta 2016 o 2017 (complerta) de tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos
  • Certificat de prestació d'atur de l'OTG
  • Pacte econòmic en cas de separació o divorci
  • Fotocopia del títol de família monoparental
  • Autorització

La documentació que cal aportar en situacions especials, està reflectida a la Normativa.

Si necessiteu adjuntar més documentació, la podeu enviar per correu electrònic a beques@oriolriera-experience.com

 

Declaro que totes les dades facilitades en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda econòmica, així com tots els documents facilitats que s'aporten, son certs.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les dades incorporades al Formulari d’Inscripció i al Full de sol·licitud de Beca, i tota la informació que s’hi adjunta, s’incorporaràn a un fitxer propietat de l’Associació Esportiva Oriol Riera (d’ara a endavant l’Entitat), amb CIF G66858176, exclusivament amb la finalitat de gestionar la participació a l’esdeveniment, així com per mantenir-lo informat de totes les activitats.

Per tant, s’autoritza expressament a l’Entitat, a recollir i tractar les dades personals del menor, inclosa la imatge i les dades relatives a la salut, per a les referides finalitats.

Així mateix s’atorga el seu consentiment explícit per enviar-li publicitat, inclòs per mitjans telemàtics, dels esdeveniments, novetats i altres activitats relacionades amb tots els esdeveniments de l’Entitat.

Pot exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició a l’Entitat, Carrer Perot Rocaguinarda 10, 08500 Vic (Barcelona), o per correu electrònic a la direcció info@oriolriera-experience.com.